| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Mathieu Sikkema 11 months, 1 week ago

LOOWI leden informeren elkaar over nieuwe ontwikkelingen in hun eigen (onderwijs)instelling met name op het gebied van onderwijs in informatievaardigheden

 

  1. Voeg nieuwe informatie toe over je eigen instelling voor de Volgende bijeenkomst (zie Menu/Sidebar) (of bekijk wat anderen al hebben gemeld).
  2. Beantwoord vragen, geef je mening, breng je deskundigheid in op de pagina met vragen en discussiepunten
  3. De aangeleverde informatie van de voorgaande vergadering wordt enige tijd bij elkaar bewaard op de pagina Vorige bijeenkomsten
  4. Of bekijk de informatie per (onderwijs)instelling samengesteld uit informatie van eerdere bijeenkomsten

     (of corrigeer die informatie)

  5. Algemene informatie, aankondigingen bijeenkomsten, nieuwtjes etc 
  6. ACRL framework  Sharepoint voor de nieuw te vormen LOOWI werkgroep ACRL Framework. Ook voor het delen van informatie over het Framework en van onderwijsmaterialen die gebaseerd zijn op het Framework.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (1)

heather.foley@eur.nl said

at 5:01 pm on Sep 29, 2014

Website KNVI O&O LOOWI werkgroeppagina:http://knvi.net/oo-werkgroep-loowi/

You don't have permission to comment on this page.