| 
View
 

OUI-voorjaar 2021

Page history last edited by Lieke Haverkort 2 years, 4 months ago

Op vrijdag 16 april vond weer een online LOOWI bijeenkomst plaats via MS TEAMS. De organisatie was in handen van de collega’s van Universiteit Twente. Het thema was dit keer: Library Games.

 

Programma:

 

Tijd

Wat  

Wie 

13.00 uur

Opening/Welkom

Mathieu Sikkema - Hogeschool Rotterdam

13.05 uur

Introductie Universiteit Twente

Katinka Jager - Universiteit Twente

13.10 uur

Presentatie LISA teams Universiteit Twente

Marjolein Drent - Universiteit Twente

13.20 uur

Het bedenken van een Library Game

Hanneke Reuvekanp + Luuk van Ewijk - Universiteit Twente

13.35 uur

Escape Room Universiteitsbibliotheek

Monique Schoutsen - Radboud Universiteit

13.50 uur

Virtual Reality Library Game: i-Labyrint

Frederique Leopold + Christa van Tongeren - Hogeschool Utrecht

14.05 uur

Data Horror Escape Room

Elisa Rodenburg - Vrije Universiteit

14.20 uur

LOOWI huishoudelijke zaken

Lieke Haverkort - Hogeschool Arnhem en Nijmegen

14.30 uur

Afsluiting

Mathieu Sikkema - Hogeschool Rotterdam

 

Verslagen en presentaties:

  • ·        Het verslag van de LOOWI bijeenkomst van 6 november vind je hier:  
  • ·        Presentatie van Universiteit Twente - Luuk van Ewijk:
  • ·        Presentatie van Radboud Universiteit - Monique Schoutsen: 
  • ·        Presentatie van Hogeschool Utrecht - Frederique Leopold + Christa van Tongeren
  • ·        Presentatie van Vrije Universiteit - Elisa Rodenburg:

 

Openstaande vragen uit de chat van de LOOWI bijeenkomst van 16.04.2021:

 

Hogeschool Utrecht (i-Labyrinth) - Christa van Tongeren en Frederique Leopold

Vraag: Waarom kiezen jullie voor een individuele game t.o.v. een groepsgame?

Antwoord: Onze cursus (keuze uit theorie en/of game) wordt niet in de les zelf ingezet, maar individueel aangeboden. Het is de bedoeling dat studenten dit in eigen tijd en tempo volgen. Als we in de toekomst gaan door ontwikkelen willen we wel gaan bekijken of het mogelijk is om tegen elkaar of tegen een avatar te spelen. Voor nu was dit technisch nog een stap te ver.

 

Universiteit Twente – Luuk van Ewijk

Vraag: Is er één bepaalde oplossing (sleutel) van het spel of zijn er meerdere antwoorden mogelijk?

Antwoord: Tot nu toe kan het spel maar op één manier doorlopen worden, door op alle vragen die we erin hebben gestopt het juiste antwoord te geven. Soms zit er wel een mogelijkheid in om meerder antwoorden in te vullen zodat de speler niet vastloopt, zoals bij het invullen van een ISBN-nummer (met of zonder streepjes, 13- of 10-nummerige variant). We zouden nog wel graag met voorwaarden willen werken: een vrijere ruimte om in te bewegen, waarin je enkel het eindpunt kunt halen als je alle vragen (verdeeld over de ruimte) hebt beantwoord. Dit bleek echter vrij complex om te bouwen.  

 

Vraag: Speel je dit individueel of in teamverband?

Antwoord: Dit spel wordt individueel gespeeld. Bewust gekozen, omdat we willen dat elke student individueel alle aspecten van de bibliotheek en informatievaardigheden een keer langs heeft zien komen. 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.